Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Jazyk: CZ, EN, IT

Limitovaná emise dluhopisů

  • Investice od 10 000 Kč
  • Bez vstupních poplatků
  • Pololetní fixní zhodnocení až 8,5 % p.a.
  • Investice v oblasti ekologie a záchrany planety od odpadků
  • Jednoduchá a rychlá investice
  • Náš tým má mnohaleté zkušenosti se správou výnosových ekoprojektů

500+ spokojených klientů

Nulové vstupní poplatky

Roční bonusy pro klienty

Na začátku roku 2020 jsme poprvé zveřejnili informace o revoluční technologii ERVOeco, která unikátním způsobem zpracuje organický odpad. Zveřejněné informace vzbudily obrovský zájem, do dnešního dne se na nás obracejí firmy i jednotlivci s nabídkami spolupráce. Tisíce lidí z celého světa projevily zájem o spolupráci a možnost investovat do technologií LOGeca. Založili jsme společnost Technologie Ervo Eco s.r.o, ve které, společně s Vámi, vybudujeme a budeme provozovat jednu jednotku ERVOeco. Bude to náš první společný projekt...

Technologie ERVOeco - základní (podlimitní dluhopis)

Naše nová společnost Technologie Ervo Eco s.r.o byla založena pouze a jenom proto, aby vybudovala a provozovala jednotku ERVOeco. Nebude provozovat žádné jiné aktivity, které by mohli jakkoliv ovlivnit její ekonomickou situaci. Společnost Technologie Ervo Eco s.r.o je ze 100% vlastněna společností LOGeco s.r.o, která je nositelem nejnovějších hi-tech technologií, zaměřených na zpracování odpadů i druhotných surovin (https://www.ervoeco.com). Protože náklady na výstavbu jedné jednotky ERVOeco se pohybují od 55 milionů do 90 milionů korun, společnost LOGeco uhradí většinu nákladů ze svých prostředků, a investorům do dluhopisů umožní podílet se na projektu i na zisku malými částkami, už od 10 000 Kč. Díky tomu vyplácíme výnosy z investice ihned po zakoupení dluhopisů. Kromě toho, každý investor bud mít online přístup ke všem informacím o projektu, včetně přístupu ke kamerám, na kterých bude sledovat, jak jednotka funguje.

Výhody pro investora

Každá jednotka ERVOeco, instalovaní v Evropské unii, vydělává dvakrát. Poprvé, když přijímá odpad ke zpracování tj. za zpracování odpadu (utilizaci) původce odpadu uhradí poplatek, který se v EU pohybuje ve výši od 1500 do 7000 korun za tunu. Podruhé, když technologie ERVOeco z odpadů vytěží všechny organické materiály, a zpracuje je na polotovary, ze kterých se v petrochemických závodech vyrábí polyethylen, polypropylen a další rozšířené výrobky. Produkcí ERVOeco, polotovary pro chemickou výrobu, prodáváme za ceny od 12000 do 30000 korun za tunu. ERVOeco je jediná technologie, která investorům vydělává dvakrát, a ještě významně přispívá k očistě životního prostředí i celé naší planety. Našim investorům dáváme spravedlivý podíl na zisku, vyplácíme výnos 8,5% čistého ročně.

Transparentost

Společnost LOGeco při realizaci ekologických projektů spolupracuje s vládami mnoha zemí, nadnárodními korporacemi i mezinárodními bankami. Proto se vždy řídíme principem úplné transparentnosti a otevřenosti k našim partnerům. Pro největší bezpečí našich partnerů jsme Technologii Ervo Eco s.r.o zaregistrovali jako společnost podnikající na kapitálových trzích LEI (viz složka "ke stažení" ) a pro naše dluhopisy jsme získali mezinárodní identifikátor ISIN (viz složka "ke stažení").

Do čeho investujete?

Technologie ERVOeco instaluje jednotku ERVOeco, která bude metodou komplexního chemického zpracování likvidovat odpad z obalových plastů, a vyrábět z něj ethylbenzen, což je bezpečná sloučenina, která se používá např. v inkoustech a barvivech, nebo pro výrobu styrenu a následně polystyrenu, slouží i pro produkci rozpouštědel a ředitel, barev a laků, přidává se do asfaltů, a automobilový benzín obsahuje přibližně 4 % ethylbenzenu. Kromě toho bude tato jednotka ERVOeco vyrábět i elektrickou energii, kterou bude prodávat do rozvodné sítě a tím částečně nahradí elektřinu vyráběnou z uhlí. Dále bude vyrábět biochar, který se používá jako hnojivo nového typu.

Kromě tržeb samozřejmě vznikají i náklady například na mzdy, náhradní díly, katalyzátory a regenty, obaly, údržbu zařízení a další. Nesmí se také zapomenout na odpisy, což je snížení hodnoty původní investice v důsledku jejího "provozního" opotřebovávání". Technologie ERVOeco je zařazena do 2. odpisové skupiny, což pro nás zjednodušeně znamená, že každý rok je potřeba "odložit" stranou 20% z hodnoty původní investice jako rezervu na pořízení nové technologie po ukončení její životnosti.

Jak vidíte z tabulek s výnosy a s náklady, provozní zisk jednotky ERVOeco je 23 734 600 Kč ročně. Pokud započítáme i odpisy, potom je zisk před znaněním 10 134 600 Kč ročně.

Daň ze zisku (DPPO) ve výši 19% bude přibližně 1 925 500 Kč, takže z provozní činnosti ERVOeco vzniknou dodatečné prostředky nejen k vyplácení úroků z dluhopisů, tj. 2 054 000 Kč ročně, ale i ke splacení nominálu dluhopisů a původní investice firmy LOGeco. Navíc bude každý rok vytvářena rezerva finančních prostředků která bude z části využívána nadačním fondem LOGeco foundation https://www.logecofoundation.com na likvidaci nelegálních odpadů, černých skládek, plastů z oceánů a řek a další projekty.

Investicí do dluhopisů Technologie ERVOeco se připojíte k realizaci jedinečného projektu, kterým ukážeme celému světu, že odpady mohou být cennou surovinou, a že každý člověk může přispět k záchraně planety Země a k její postupné očistě od odpadů, například plastů. A navíc - ukážeme, že je možné nejen Zemi čistit a navracet do krásného stavu, ale i být spravedlivě odměněn a mít zajištěný pravidelný příjem.

Jak začít?

1) Vyplňtě formulář na našich webových stránkách ZDE

2) Mailem Vám zašleme objednávku dluhopisů.

3) Zájemce o dluhopisy vyplní své údaje a celkovou částku požadované investice (počet dluhopisů).

4) Zájemce podepíše objednávku a naskenovanou zašle na mail dluhopisy@ervoeco.com nebo na obchodníka.

5) Zaslanou objednávku podepíšeme na centrále a zašleme zpět na uvedený mail.

6) Zájemce odešle celou částku investice na náš bankovní účet.

7) Po obdržení částky shora na bankovní účet vystavíme dluhopisy ve stejné částce.

8) Odešleme dluhopis/y poštou na uvedenou adresu v objednávce.

Často kladené dotazy

Předtím, než si vyberete, do čeho ze široké nabídky produktů investovat, je nutné zvážit své potřeby, priority, tvořit rezervy a uvědomit si rizika spojená s různými typy investic. Přinášíme 10 obecných rad pro začínající (ale i pokročilé) investory, které Vám pomohou snadněji vkročit a lépe pochopit na finanční trhy.

Investor je vztahu k dluhopisům běžný střadatel, který se rozhodne zainvestovat do některého z dluhopisů.

Dluhopis je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli určený peněžní obnos uvedený v dokladu(dluhopisu) včetně příslušného úroku, a to v uvedeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos.

Pro kohokoliv, kdo je starší 18 let a počítá s minimální investicí alespoň od 10 000 Kč. Zároveň je však mít potřeba na paměti určitá rizika, která jsou s investováním do dluhopisů spojená. Pro zkušeného investora je vždy důležitá diverzifikace portfolia.

Diverzifikace portfolia znamená rozložení investice do několika druhů jednotlivých investičních nástrojů v různých společnostech. Tím minimalizujete riziko při zachování rozumného potenciálu výnosu.

Diverzifikace se realizuje v rámci těchto investičních tříd aktiv: akcie, dluhopisy, reality, komodity (investiční zlato či stříbro, ropa atd..), měny a fyzická aktiva. Diverzifikací se snižuje investiční riziko a jednotlivá aktiva by měla být mezi sebou negativně korelována. V případě poklesu tržní hodnoty jedné třídy aktiv v portfoliu, by měla jiná část portfolia vzrůst, aby vykompenzovala případné ztráty. Diverzifikaci provádíme geograficky, sektorově i měnově. Nadměrná diverzifikace rozmělňuje nejen rizika jednotlivých dluhopisů, ale i jejich výnos!

Zkušenější investoři mohou případně zařadit do portfolia alternativní investice (mince, víno, veteráni, starožitnosti, umění). Zkušený investor by měl držet ne jednu, ale několik druhů investic.

S koupí dluhopisu nejsou spojené žádné poplatky.

Finanční polštář je základ každé investiční strategie. Musíte mít dostatečnou rezervu, kterou využijete v případě ztráty zaměstnání nebo nenadálé události. Neriskujte všechno. Měli byste mít ušetřeno minimálně na své čtvrtletní výdaje nebo výdaje celé rodiny.

1) Vyplňtě formulář na našich webových stránkách zde

2) Mailem Vám zašleme objednávku dluhopisů.

3) Zájemce o dluhopisy vyplní své údaje a celkovou částku požadované investice (počet dluhopisů).

4) Zájemce podepíše objednávku a naskenovanou zašle na mail dluhopisy@ervoeco.com nebo na obchodníka.

5) Zaslanou objednávku podepíšeme na centrále a zašleme zpět na uvedený mail.

6) Zájemce odešle celou částku investice na náš bankovní účet.

7) Po obdržení částky shora na bankovní účet vystavíme dluhopisy ve stejné částce.

8) Odešleme dluhopis/y poštou na uvedenou adresu v objednávce.

Ano, tak jako s každou jinou investicí, je i investice do dluhopisů spojená s riziky. Ve vztahu ke dluhopisu je pro investora největším rizikem to, že emitent nesplní své závazky.

Investice do dluhopisů jsou obecně vnímány jako méně rizikové. Ve srovnání s jinými formami investic (například akciemi) skutečně méně rizikové jsou. I přes to většina z nich není zcela bezriziková.  V textu níže si představíme několik druhů rizik, která jsou s investicemi do dluhopisů (ať už korporátních nebo státních) spojená.

Úrokové riziko
Prvním rizikem, které je z investice do dluhopisů plyne, je úrokové riziko. Úrokové riziko vychází ze změny úrokové míry, která výrazným způsobem ovlivňuje ceny dluhopisů. Pokud si tedy koupíte dluhopis a úrokové sazby porostou, pravděpodobně budete chtít tento dluhopis prodat a koupit si nový s vyšší úrokovou mírou. Problém je, že samozřejmě nebudete jediný investor, kterého toto napadne. Investoři se tedy začnou zbavovat svých starých dluhopisů a jejich cena začne klesat. Váš dluhopis tedy může vlivem rostoucích úrokových sazeb ztratit část své hodnoty. Naopak v případě, že úrokové sazby budou klesat, může dojít ke zvýšení hodnoty Vašeho dluhopisu. Investoři budou více poptávat dluhopisy s vyšší úrokovou sazbou, než mají nově emitované dluhopisy.

Inflace
Dalším rizikem spojeným s investicí do dluhopisů je riziko inflace. Pochopit význam rizika inflace není nijak složité. Jednoduše spočívá v tom, že životní náklady porostou rychleji, než je míra výnosu plynoucí z dluhopisu. Je však nutné dodat, že v tomto případě je investice do dluhopisu stále lepší variantou než žádná investice.  Jednoduše řečeno Vám výnos z investice alespoň z části pokryje rostoucí životní náklady.

Kreditní riziko
Pravděpodobně nejznámějším rizikem, které se váže k investici do dluhopisů, je kreditní riziko. Kreditní riziko vychází ze skutečnosti, že nákup dluhopisu je v podstatě poskytnutím půjčky emitentovi. A stejně jako jakákoliv jiná forma půjčky je i tato spojena s rizikem, že dlužník (v tomto případě emitent) nebude schopen dostát svým závazkům. Je tedy vždy dobré podívat se jak si daná společnost, jejíchž dluhopisy nakupujeme, momentálně vede a zkusit zjistit, jak své závazky zvládala splácet v minulosti. Pokud chceme kreditní riziko eliminovat, můžeme nakupovat případně státní dluhopisy. Ty jsou v případě vyspělých zemí z  kreditního hlediska v podstatě bezrizikové.

Ratingové riziko
S kreditním rizikem souvisí také ratingové riziko. Ratingové riziko spočívá ve zhoršení ratingu dané společnosti či státu. Rating jednotlivým subjektům přidělují ratingové agentury. Pokud investor nakoupí dluhopisy společnosti a následně dojde ke zhoršení jejího ratingu, ovlivní to možnosti společnosti získat úvěr od banky nebo jiné úvěrové instituce. To může vést k neschopnosti společnosti splatit své závazky.

Investice do dluhopisů je jednou z nejméně rizikových investic, je třeba však mít na paměti, že není zcela bezriziková.

Investorům vyplácíme výnosy pololetně, a to vždy na běžné účty, které zadali v Objednávce dluhopisu. Výplata výnosů probíhá plně automaticky, není potřeba nikam volat, ani zasílat avízo o výplatě.

Ano, výnosy se ze zákona danit musí. Avšak pakliže jste investor FO nepodnikatel, pak Váš výnos má ze zákona povinnost zdanit emitent a Vám již odeslat na běžný účet peníze očištěné o 15 % daň z výnosu. Jinými slovy, nemusíme se o nic starat, vše zajistí emitent. Pokud jste však PO, případně FO podnikatel, od emitenta obdržíte nezdaněný výnos a ten pak musí investor zohlednit ve svém daňovém přiznání sám.

Doporučujeme vždy se poradit s daňovým poradcem.

Rozhodnutí je vždy na investorovi, který by měl brát v potaz skladbu svého stávajícího investičního portfolia a měl by tudíž sám vyhodnotit, kolik procent z jeho portfolia budou nově činit dluhopisy. Obecně platí, že investiční portfolio by mělo být v maximální míře diverzifikované a vždy by měl investor tvořit dostatečné rezervy. Minimální částka pro investici do dluhopisů je 10 000 Kč, její strop není omezen. Doporučujeme však výši investice prodiskutovat s Vaším finančním poradcem, expertem nebo si nechte poradit od zkušenějších.

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi dluhopisů.

Limitované emisní podmínky k limitovaným dluhopisům naleznete zde.

Dluhopis je ze své podstaty cenným papírem a má listinou podobu. Po tom, co si investor nějaký dluhopis koupí, emitent dané společnosti mu obratem zašle fyzický tištěný dluhopis doporučenou poštou na jeho adresu.

Dluhopis je cenný papír vyjadřující vztah emitenta (ten, kdo dluhopis vydal) a věřitele (ten, kdo dluhopis koupil - investor). Obvykle je tento vztah definovaný na 3, 5 nebo 10 let. Dluhopis je vlastně obyčejná půjčka, ve které je definovaná částka, délka i odměna pro věřitele.

Akcie je taktéž cenný papír. S vlastnictvím tohoto cenného papíru se obvykle pojí i práva, typicky práva na dividendu (zisk společnosti), hlasovací právo (podílení se na řízení společnosti) a podíl na likvidačním zůstatku firmy. Investicí do akcií se stáváte součástí firmy. Vaším záměrem je prosperita společnosti, a to ideálně po neomezeně dlouhou dobu. Váš zisk je teoreticky neomezený.

Dobrý investor má vždy klidné spaní. V krizích zkušení investoři nakupují, nazkušení prodávají a podléhají davu nebo mediálnímu tlaku. Jak řekl slavný investor Warren Buffet: „Je to úplně jednoduché. Musíte být chamtiví ve chvíli, kdy ostatní mají strach a mít strach, kdy ostatní jsou chamtiví.“ Tedy hlavně nepanikařte a držte emoce na „uzdě“.

6.4.2021

S radostí oznamujeme, že jsme vyplatili investorům první úroky z dluhopisů. Celkem na účty klientů odešlo přes jeden milion korun. Mockrát všem děkujeme za důvěru a připomínáme, že výplata dalšího výnosu bude opět za půl roku.

Přesné termíny výplaty výnosů:
Emise Dluhopis Technologie ERVOeco 8,5/24 ze dne 6. 10. 2020, výplata výnosů pololetně, vždy k 6.4. a 6.10 v kalendářním roce.

Emise Dluhopis Technologie ERVOeco II 8,5/24 ze dne 22. března 2021, výplata výnosů pololetně, vždy k 22.9. a 22.3 v kalendářním roce.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy k našim dluhopisům, neváhejte se obrátit na dluhopisy@ervoeco.com nebo na telefon +420730894893.

4.7.2022
Byl tuhý leden a v Česku řádilo onemocnění Covid-19. Psal se rok 2021, kdy se nemohly konat takřka žádné společenské akce. Proto soutěž Český Goodwill, která oceňuje úspěšné české firmy a projekty, uspořádala velmi netradiční setkání splňující tehdy platící pravidla. Slavnostní předávání cen tak proběhlo v autokině na pražském Strahově a pro LOGeco bylo obzvláště úspěšné, protože jsme získali první místo v kategorii Inovace. Za naši společnost LOGeco převzal ocenění generální ředitel a majitel skupiny LOGeco Miroslav Šilhan.

Od té doby jsme hrdou součástí prestižní skupiny KPCG (Klub Partner Český Goodwill). V rámci KPCG probíhá intenzivní podpora, networking i setkání mezi jeho členy. A právě ti vyrazili ve středu 8. června na exkurzi do oceněných firem na Kladně, aby naživo poznali příběh mezinárodně úspěšných českých značek a zjistili, jak se vyrábí například přírodní kosmetika, medicínské vybavení nebo kloubní náhrady. Poslední zastávkou v ten den, před závěrečnou grill party, byla návštěva skupiny podnikatelů oceněných Českým Goodwillem u nás ve skupině LOGeco. Konkrétně v naší hale, kde stojí oceněná unikátní technologie na zpracování odpadu ERVOeco.

V naší kladenské hale také proběhla prezentace celé skupiny LOGeco a následovalo detailní představení jednotky ERVOeco. Všichni účastníci byli velmi překvapeni a ohromeni, jak ERVOeco zpracovává odpad a mění jej na další suroviny využitelné například v petrochemickém průmyslu. „Celé setkání proběhlo ve velmi odlehčeném duchu a kromě cenných zkušeností a kontaktů, jsem si z něj odnesl i zábavné vzpomínky. KPCG je kolektiv skvělých milých lidí,“ dodává majitel LOGeco Miroslav Šilhan.

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?