Jazyk: Čestina, English

Limitovaná emise dluhopisů II.

Po velmi úspěšné první emisi dluhopisů, kterou jsme vyprodali za několik týdnů nabízíme nové dluhopisy Technologie Ervo Eco II. Jedná se o investici z oblasti ekologie, udržitelné cirkulární ekonomiky s cílem záchrany planety od odpadků. Vybrané prostředky od investorů míří do jednotlivých technologií ERVOeco, které postupně zbaví jednotlivé města, státy, řeky, oceány tedy planetu od odpadu, který se neustále hromadí a je aktuálně jedním z největších problémů lidstva.
  • Investice od 10 000 Kč
  • Stabilní česká společnost s českým týmem
  • Bez vstupních poplatků
  • Pololetní fixní zhodnocení 8,5 % p.a. (výplata vždy k 22.9. a 22.3 jednotlivém kalendářním roce)
  • Jednoduchá a rychlá investice
  • Mnohaleté zkušenosti našeho týmu se správou výnosových ekoprojektů
  • Investice s cílem záchrany planety od odpadků a zajištěním lepšího životního prostředí pro další generace
  • Chceme navázat na poselství Sira Davida Attenborougha z dokumentu „A Life On Our Planet“ k nápravě stavu věcí a záchrany zelené planety

500+ spokojených klientů

Nulové vstupní poplatky

Roční bonusy pro klienty

Na začátku roku 2020 jsme poprvé zveřejnili informace o revoluční technologii ERVOeco, která umí unikátním a ekologickým způsobem zpracovat organický odpad. Odpad rozloží na původní látky, ze kterých byly vyrobeny, např. propen, styren a podobně, a tyto látky následně předává výrobcům, kteří z nich vyrobí nové výrobky, třeba platební karty, domácí spotřebiče, plyšové hračky, nebo kostky Lega.

Zveřejněné informace v médiích vzbudily obrovský zájem, do dnešního dne se na nás obracejí firmy i jednotlivci s nabídkami spolupráce. Tisíce lidí z celého světa projevily zájem o spolupráci a možnost investovat do technologií LOGeca. Založili jsme společnost Technologie Ervo Eco II s.r.o., ve které, společně s Vámi, vybudujeme a budeme provozovat další jednotku ERVOeco. Je to již několikátý společný projekt...

Technologie Ervo Eco II s.r.o.- základní (podlimitní dluhopis)

Naše společnost Technologie Ervo Eco II s.r.o. byla založena pouze a jenom proto, aby vybudovala a provozovala další jednotku ERVOeco. Nebude provozovat žádné jiné aktivity, které by mohli jakkoliv ovlivnit její ekonomickou situaci. Společnost Technologie Ervo Eco II s.r.o. je ze 100% vlastněna společností LOGeco s.r.o, která je jako jediná nositelem a výrobcem nejnovějších moderních technologií, zaměřených na zpracování odpadů i druhotných surovin. Protože náklady na výstavbu jedné jednotky ERVOeco se pohybují od 55 milionů do 90 milionů korun, společnost LOGeco uhradí většinu nákladů ze svých prostředků, a investorům do dluhopisů umožní podílet se na projektu i na zisku malými částkami, již od 10 000 Kč. Díky tomu vyplácíme pravidelné výnosy z investice ihned po zakoupení dluhopisů. Kromě toho bude mít každý investor online přístup ke všem informacím o projektu, včetně přístupu ke kamerám, na kterých bude sledovat, jak jednotka ERVOeco funguje.

Výhody pro investora

Každá jednotka ERVOeco, instalovaní v Evropské unii, vydělává hned dvakrát. Poprvé, když přijímá odpad ke zpracování tj. za zpracování odpadu (utilizaci) původce odpadu uhradí poplatek, který se v EU pohybuje ve výši od 1500 do 7000 korun za tunu. Podruhé, když technologie ERVOeco z odpadů vytěží všechny organické materiály, a zpracuje je na polotovary, ze kterých se v petrochemických závodech vyrábí polyethylen, polypropylen a další rozšířené výrobky. Produkcí ERVOeco, polotovary pro chemickou výrobu, prodáváme za ceny od 12000 do 30000 korun za tunu v závislosti na platné legislativě. ERVOeco je jediná technologie na světě, která investorům vydělává dvakrát, a ještě významně přispívá k očistě životního prostředí a zbavuje planetu hromadícího odpadu. Našim investorům dáváme spravedlivý podíl na zisku. Vyplácíme výnos 8,5% čistého ročně.

Transparentnost

Společnost LOGeco při realizaci ekologických projektů spolupracuje s vládami mnoha zemí, nadnárodními korporacemi, městy nebo mezinárodními bankami. Proto se vždy řídíme principem úplné transparentnosti a otevřenosti k našim partnerům. Pro největší bezpečí našich partnerů jsme zaregistrovali Technologie Ervo Eco II s.r.o. jako společnost podnikající na kapitálových trzích LEI (viz složka "ke stažení" ) a pro naše dluhopisy jsme získali mezinárodní identifikátor ISIN (viz složka "ke stažení").

Do čeho investujete

Technologie Ervo Eco II s.r.o. instaluje další jednotku ERVOeco, která bude metodou komplexního chemického zpracování likvidovat odpad z obalových plastů, a vyrábět z něj ethylbenzen, což je bezpečná sloučenina, která se používá např. v inkoustech a barvivech, nebo pro výrobu styrenu a následně polystyrenu, slouží i pro produkci rozpouštědel a ředitel, barev a laků, přidává se do asfaltů, a automobilový benzín obsahuje přibližně 4 % ethylbenzenu. Kromě toho bude tato jednotka ERVOeco vyrábět i elektrickou energii, kterou bude prodávat do rozvodné sítě a tím částečně nahradí elektřinu vyráběnou z uhlí. Dále bude vyrábět biochar, který se používá jako hnojivo nového typu.

Kromě tržeb samozřejmě vznikají i náklady například na mzdy, náhradní díly, katalyzátory a regenty, obaly, údržbu zařízení a další. Nesmí se také zapomenout na odpisy, což je snížení hodnoty původní investice v důsledku jejího "provozního" opotřebovávání". Technologie ERVOeco je zařazena do 2. odpisové skupiny, což pro nás zjednodušeně znamená, že každý rok je potřeba "odložit" stranou 20% z hodnoty původní investice jako rezervu na pořízení nové technologie po ukončení její životnosti.

Jak vidíte z tabulek s výnosy a s náklady, provozní zisk jednotky ERVOeco je 23 734 600 Kč ročně. Pokud započítáme i odpisy, potom je zisk před zdaněním 10 134 600 Kč ročně.

Daň ze zisku (DPPO) ve výši 19% bude přibližně 1 925 500 Kč, takže z provozní činnosti ERVOeco vzniknou dodatečné prostředky nejen k vyplácení úroků z dluhopisů, tj. 2 054 000 Kč ročně, ale i ke splacení nominálu dluhopisů a původní investice firmy LOGeco. Navíc bude každý rok vytvářena rezerva finančních prostředků která bude z části využívána nadačním fondem LOGeco foundation https://www.logecofoundation.com na likvidaci nelegálních odpadů, černých skládek, plastů z oceánů a řek a další projekty.

Investicí do dluhopisů Technologie Ervo Eco II s.r.o. se připojíte k realizaci jedinečného projektu, kterým ukážeme celému světu, že odpady mohou být cennou surovinou, a že každý člověk může přispět k záchraně planety Země a k její postupné očistě od odpadů, například plastů, pneumatik. A navíc - ukážeme, že je možné nejen Zemi čistit a navracet do krásného, zeleného stavu, ale i být spravedlivě odměněn a mít zajištěný pravidelný příjem.

Jak začít?

1) Vyplňtě formulář na našich webových stránkách ZDE

2) Mailem Vám zašleme objednávku dluhopisů.

3) Zájemce o dluhopisy vyplní své údaje a celkovou částku požadované investice (počet dluhopisů).

4) Zájemce podepíše objednávku a naskenovanou zašle na mail dluhopisy@ervoeco.com nebo na obchodníka.

5) Zaslanou objednávku podepíšeme na centrále a zašleme zpět na uvedený mail.

6) Zájemce odešle celou částku investice na náš bankovní účet.

7) Po obdržení částky shora na bankovní účet vystavíme dluhopisy ve stejné částce.

8) Odešleme dluhopis/y poštou na uvedenou adresu v objednávce.

Psali o nás v médiích

Často kladené dotazy

Předtím, než si vyberete, do čeho ze široké nabídky produktů investovat, je nutné zvážit své potřeby, priority, tvořit rezervy a uvědomit si rizika spojená s různými typy investic. Přinášíme 10 obecných rad pro začínající (ale i pokročilé) investory, které Vám pomohou snadněji vkročit a lépe pochopit na finanční trhy.

Investor je vztahu k dluhopisům běžný střadatel, který se rozhodne zainvestovat do některého z dluhopisů.

Dluhopis je cenný papír zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli určený peněžní obnos uvedený v dokladu(dluhopisu) včetně příslušného úroku, a to v uvedeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos.

Pro kohokoliv, kdo je starší 18 let a počítá s minimální investicí alespoň od 10 000 Kč. Zároveň je však mít potřeba na paměti určitá rizika, která jsou s investováním do dluhopisů spojená. Pro zkušeného investora je vždy důležitá diverzifikace portfolia.

Diverzifikace portfolia znamená rozložení investice do několika druhů jednotlivých investičních nástrojů v různých společnostech. Tím minimalizujete riziko při zachování rozumného potenciálu výnosu.

Diverzifikace se realizuje v rámci těchto investičních tříd aktiv: akcie, dluhopisy, reality, komodity (investiční zlato či stříbro, ropa atd..), měny a fyzická aktiva. Diverzifikací se snižuje investiční riziko a jednotlivá aktiva by měla být mezi sebou negativně korelována. V případě poklesu tržní hodnoty jedné třídy aktiv v portfoliu, by měla jiná část portfolia vzrůst, aby vykompenzovala případné ztráty. Diverzifikaci provádíme geograficky, sektorově i měnově. Nadměrná diverzifikace rozmělňuje nejen rizika jednotlivých dluhopisů, ale i jejich výnos!

Zkušenější investoři mohou případně zařadit do portfolia alternativní investice (mince, víno, veteráni, starožitnosti, umění). Zkušený investor by měl držet ne jednu, ale několik druhů investic.

S koupí dluhopisu nejsou spojené žádné poplatky.

Finanční polštář je základ každé investiční strategie. Musíte mít dostatečnou rezervu, kterou využijete v případě ztráty zaměstnání nebo nenadálé události. Neriskujte všechno. Měli byste mít ušetřeno minimálně na své čtvrtletní výdaje nebo výdaje celé rodiny.

1) Vyplňtě formulář na našich webových stránkách zde

2) Mailem Vám zašleme objednávku dluhopisů.

3) Zájemce o dluhopisy vyplní své údaje a celkovou částku požadované investice (počet dluhopisů).

4) Zájemce podepíše objednávku a naskenovanou zašle na mail dluhopisy@ervoeco.com nebo na obchodníka.

5) Zaslanou objednávku podepíšeme na centrále a zašleme zpět na uvedený mail.

6) Zájemce odešle celou částku investice na náš bankovní účet.

7) Po obdržení částky shora na bankovní účet vystavíme dluhopisy ve stejné částce.

8) Odešleme dluhopis/y poštou na uvedenou adresu v objednávce.

Ano, tak jako s každou jinou investicí, je i investice do dluhopisů spojená s riziky. Ve vztahu ke dluhopisu je pro investora největším rizikem to, že emitent nesplní své závazky.

Investice do dluhopisů jsou obecně vnímány jako méně rizikové. Ve srovnání s jinými formami investic (například akciemi) skutečně méně rizikové jsou. I přes to většina z nich není zcela bezriziková.  V textu níže si představíme několik druhů rizik, která jsou s investicemi do dluhopisů (ať už korporátních nebo státních) spojená.

Úrokové riziko
Prvním rizikem, které je z investice do dluhopisů plyne, je úrokové riziko. Úrokové riziko vychází ze změny úrokové míry, která výrazným způsobem ovlivňuje ceny dluhopisů. Pokud si tedy koupíte dluhopis a úrokové sazby porostou, pravděpodobně budete chtít tento dluhopis prodat a koupit si nový s vyšší úrokovou mírou. Problém je, že samozřejmě nebudete jediný investor, kterého toto napadne. Investoři se tedy začnou zbavovat svých starých dluhopisů a jejich cena začne klesat. Váš dluhopis tedy může vlivem rostoucích úrokových sazeb ztratit část své hodnoty. Naopak v případě, že úrokové sazby budou klesat, může dojít ke zvýšení hodnoty Vašeho dluhopisu. Investoři budou více poptávat dluhopisy s vyšší úrokovou sazbou, než mají nově emitované dluhopisy.

Inflace
Dalším rizikem spojeným s investicí do dluhopisů je riziko inflace. Pochopit význam rizika inflace není nijak složité. Jednoduše spočívá v tom, že životní náklady porostou rychleji, než je míra výnosu plynoucí z dluhopisu. Je však nutné dodat, že v tomto případě je investice do dluhopisu stále lepší variantou než žádná investice.  Jednoduše řečeno Vám výnos z investice alespoň z části pokryje rostoucí životní náklady.

Kreditní riziko
Pravděpodobně nejznámějším rizikem, které se váže k investici do dluhopisů, je kreditní riziko. Kreditní riziko vychází ze skutečnosti, že nákup dluhopisu je v podstatě poskytnutím půjčky emitentovi. A stejně jako jakákoliv jiná forma půjčky je i tato spojena s rizikem, že dlužník (v tomto případě emitent) nebude schopen dostát svým závazkům. Je tedy vždy dobré podívat se jak si daná společnost, jejíchž dluhopisy nakupujeme, momentálně vede a zkusit zjistit, jak své závazky zvládala splácet v minulosti. Pokud chceme kreditní riziko eliminovat, můžeme nakupovat případně státní dluhopisy. Ty jsou v případě vyspělých zemí z  kreditního hlediska v podstatě bezrizikové.

Ratingové riziko
S kreditním rizikem souvisí také ratingové riziko. Ratingové riziko spočívá ve zhoršení ratingu dané společnosti či státu. Rating jednotlivým subjektům přidělují ratingové agentury. Pokud investor nakoupí dluhopisy společnosti a následně dojde ke zhoršení jejího ratingu, ovlivní to možnosti společnosti získat úvěr od banky nebo jiné úvěrové instituce. To může vést k neschopnosti společnosti splatit své závazky.

Investice do dluhopisů je jednou z nejméně rizikových investic, je třeba však mít na paměti, že není zcela bezriziková.

Investorům vyplácíme výnosy pololetně, a to vždy na běžné účty, které zadali v Objednávce dluhopisu. Výplata výnosů probíhá plně automaticky, není potřeba nikam volat, ani zasílat avízo o výplatě.

Ano, výnosy se ze zákona danit musí. Avšak pakliže jste investor FO nepodnikatel, pak Váš výnos má ze zákona povinnost zdanit emitent a Vám již odeslat na běžný účet peníze očištěné o 15 % daň z výnosu. Jinými slovy, nemusíme se o nic starat, vše zajistí emitent. Pokud jste však PO, případně FO podnikatel, od emitenta obdržíte nezdaněný výnos a ten pak musí investor zohlednit ve svém daňovém přiznání sám.

Doporučujeme vždy se poradit s daňovým poradcem.

Rozhodnutí je vždy na investorovi, který by měl brát v potaz skladbu svého stávajícího investičního portfolia a měl by tudíž sám vyhodnotit, kolik procent z jeho portfolia budou nově činit dluhopisy. Obecně platí, že investiční portfolio by mělo být v maximální míře diverzifikované a vždy by měl investor tvořit dostatečné rezervy. Minimální částka pro investici do dluhopisů je 10 000 Kč, její strop není omezen. Doporučujeme však výši investice prodiskutovat s Vaším finančním poradcem, expertem nebo si nechte poradit od zkušenějších.

Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi dluhopisů.

Limitované emisní podmínky k limitovaným dluhopisům naleznete zde.

Dluhopis je ze své podstaty cenným papírem a má listinou podobu. Po tom, co si investor nějaký dluhopis koupí, emitent dané společnosti mu obratem zašle fyzický tištěný dluhopis doporučenou poštou na jeho adresu.

Dluhopis je cenný papír vyjadřující vztah emitenta (ten, kdo dluhopis vydal) a věřitele (ten, kdo dluhopis koupil - investor). Obvykle je tento vztah definovaný na 3, 5 nebo 10 let. Dluhopis je vlastně obyčejná půjčka, ve které je definovaná částka, délka i odměna pro věřitele.

Akcie je taktéž cenný papír. S vlastnictvím tohoto cenného papíru se obvykle pojí i práva, typicky práva na dividendu (zisk společnosti), hlasovací právo (podílení se na řízení společnosti) a podíl na likvidačním zůstatku firmy. Investicí do akcií se stáváte součástí firmy. Vaším záměrem je prosperita společnosti, a to ideálně po neomezeně dlouhou dobu. Váš zisk je teoreticky neomezený.

Dobrý investor má vždy klidné spaní. V krizích zkušení investoři nakupují, nazkušení prodávají a podléhají davu nebo mediálnímu tlaku. Jak řekl slavný investor Warren Buffet: „Je to úplně jednoduché. Musíte být chamtiví ve chvíli, kdy ostatní mají strach a mít strach, kdy ostatní jsou chamtiví.“ Tedy hlavně nepanikařte a držte emoce na „uzdě“.

Právě jsme spustili možnost investovat do ekologických projektů a budoucího úspěchu společnosti. Pro ty konzervativnější z vás jsou připraveny dluhopisy, které nesou výnos 8,5 % p.a. Pro nadšence, kteří se orientují v oblasti kryptoměn, nabízíme alternativu k virtuálním měnám – vlastní digitální tokeny ECOLOG (LOG), které vynáší 12 % ročně.

"Podílejte se na lepší budoucnosti planety."

Odpad je a bude největším problémem naší planety. Je jen na nás, jak se k problému znečištění v budoucnosti postavíme. Řešení nabízí naše unikátní jednotka na zpracování veškerých organických odpadů ERVOeco, kterou po osmiletém bádání vyvinul tým českých vědců a její funkční prototyp stojí v Mostě. Jedná se o naprosto jedinečnou TechWaste technologii, která ve světě neexistuje. Celkové náklady na vývoj dosahovaly 3 miliony EUR. Společnost LOGeco je také zároveň výhradním výrobcem i dodavatelem do ČR i celého světa.

Naše ERVOeco umí zpracovat odpad tedy veškeré organické materiály (např. netříděný komunální odpad, plasty, pneumatiky, oblečení, koberce, průmyslové odpady) a mnoho dalšího a “vyrobit” z tohoto odpadu palivo nebo suroviny, které jsou znovu užitečné pro člověka. Jednotka svým vlatníkům tak vydělává hned dvakrát. Poprvé, když přijímá odpad ke zpracování – poplatek za zpracování odpadu. Podruhé generuje ERVOeco příjmy, když z odpadů vytěží všechny organické materiály a zpracuje je na polotovary, ze kterých se v petrochemických závodech vyrábí polyethylen, polypropylen a další produkty. Díky tomu je roční provozní zisk jedné jednotky ERVOeco něco kolem 23 milionů korun. Každá jednotka tak představuje velmi zajímavý poměr investice a její rychlé návratnosti.

Cena jednotky se přitom pohynuje kolem 50-90 milionů korun dle požadovaných modulů investorem. Jednotka je totiž modulární a nabízí také kontejnérové řešení.V současné době jsou v provozu tři zařízení, jedno na Mostecku a dvě v zahraničí. Nyní dodáváme do světa dalších 10 jednotek a jednáme s dalšími státy o výstavbě našich jednotek v EU, USA, Slovensku, Africe nebo na asijských trzích.

Naším cílem společnosti v příštím roce je vybudovat těchto zařízení v Česku dvacetpět a v zahraničí dvojnásobek, a právě na tomto cíli se můžete podílet. 

Podílet se na záchraně planety můžete už od 10ti tisíc korun

Náklady na výstavbu každé jednotky ERVOeco jsou vysoké a my je hradíme ze svých rezerv. V případě dodání desítek jednotek v příštím roce jdou náklady na jejich výrobu do miliard. Proto jsme se rozhodli dát možnost podílet se na našem růstu také drobným investorům. Čtyřleté dluhopisy skupiny LOGeco s výnosem 8,5 % a pololetní výplatou úroků nabízíme už od 10 000 korun.  Jak začít s dluhopisy naleznete zde. Podílet se na každé jednotce můžete i modernějším způsobem, kterým je nákup digitálních tokenů (obdoba kryptoměny) .

Moderní způsob investování prostřednictvím tokenů

Jelikož je ERVOeco jedinečná a inovační technologie, chceme investorům po celém světě nabídnout také pokrokový, jednoduchý a rychlý způsob investice do společnosti LOGeco. Tím jsou tokeny, jinými slovy investor vlastní něco jako digitální peníze LOGeco – tzn. ECOLOG token. Náš token jsme pojmenovali ECOLOG, zkráceně LOG nebo-li digitální kryptoměna fungující na standardu ERC-20 v rámci velmi známé decentralizované blockchain sítě Ethereum.

ECOLOG token (zkráceně LOG) byl vytvořen pro vás ekonadšence nebo nadšence do inovací, kteří se v kryptosvětě už alespoň trochu orientují a nechtějí investovat standardním dluhopisovým způsobem s nižším výnosem. 

Funguje to tak, že každý LOG má nominální hodnotu 1 americký dolar. LOGů můžete mít, kolik chcete. Minimální investice je od 100 LOGů tedy minimálně za 100 USD (Investovat lze i českých korunách přibližně od 2 500 Kč). Následně investor vlastní virtuální měnu, jejíž hodnota roste 12 % ročně.Každý měsíc LOGeco bude posílat 1% podíl vašich LOGů. Pokud bude investor mít 100 LOGů, tak dostane každý měsíc 1 LOG k svému majetku navíc jako bonus. Na konci roku pak bude vlastnit zhruba 112 LOGů. Návod na investování skrze tokeny najdete zde.

Pojďte společně s námi zastavit negativní vývoj planety, před kterým varuje sir David Attenborough v dokumentu A Life on Our Planet. Každý náš investor bude navíc za svou pomoc odměněn nejen morálně, ale i finančně.

O investicích společnosti LOGeco se můžete také dočíst v médiích. Například na ekonomickém webu Kurzy.cz.

S radostí oznamujeme, že jsme vyplatili investorům první úroky z dluhopisů. Celkem na účty klientů odešlo přes jeden milion korun. Mockrát všem děkujeme za důvěru a připomínáme, že výplata dalšího výnosu bude opět za půl roku.

Přesné termíny výplaty výnosů:
Emise Dluhopis Technologie ERVOeco 8,5/24 ze dne 6. 10. 2020, výplata výnosů pololetně, vždy k 6.4. a 6.10 v kalendářním roce.

Emise Dluhopis Technologie ERVOeco II 8,5/24 ze dne 22. března 2021, výplata výnosů pololetně, vždy k 22.9. a 22.3 v kalendářním roce.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy k našim dluhopisům, neváhejte se obrátit na dluhopisy@ervoeco.com nebo na telefon +420730894893.

Investujte do ekobudoucnosti

Uvádějte tento kód pouze pokud ho znáte nebo pokud Vám jej někdo dal, v opačném případě nechte volné.
Souhlasím s jednorázovým poskytnutím výše uvedených kontaktních osobních údajů za účelem jednorázové komunikace. Souhlas bude uchován pro potřeby komunikace maximálně po dobu šesti měsíců. Poté budou veškeré informace vymazány z naší evidence.
Souhlasím s poskytnutím výše uvedených kontaktních osobních údajů za účelem zasílání obchodních a marketingových informací. Souhlas uděluji na dobu 10 let s možností kdykoliv jej odvolat.

Spolupracujeme a partneři

Blog | Kvalitní čtení ke kávě

Klientům jsme vyplatili výnosy z dluhopisů přes jeden milion korun

Mockrát všem děkujeme za důvěru a připomínáme...

Skupina LOGeco vydává po obrovském úspěchu prvních další dluhopisy

Takovýto úspěch jsme nečekali ani v těch nejodvážnějších představách...

Redakce Gejzír České televize natáčela naší jednotku ERVOeco

Reportáž s ředitelen LOGeco Miroslavem Šilhanem a šéfem věděckého týmu…

Redakce CNN natáčela naši jednotku ERVOeco

Reportáž redaktora Kristiana Šujana se šéfem věděckého týmu LOGeco...

Získali jsme prestižní ocenění Český Goodwill v kategorii Inovace

Naše jednotka ERVOeco na zpracování odpadů vyhrála v kategorii Inovace v ocenění Český Goodwill 2020...

LOGeco spustilo investice - prostřednictvím dluhopisů nebo tokenů

Skupina LOGeco spustila investice do dluhopisů nebo tokenů...

Ocenění naší práce redakcí Reflex

Ředitel Miroslav Šilhan dodává k ocenění...

Zajímají vás novinky o znečištění planety, ekologii nebo recyklaci?